Các loài côn trùng thường gặp như  Ruồi, Muỗi, Kiến, Gián là các loài mang nhiều mầm bệnh cho con người, bên cạnh đó chúng còn mang theo những vi trùng,